Ertir Gadyr Gijesi

Gurhanda “müň aýdan has haýyrlydygy” beýan edilýän gadyr gijesi ertir bellenilip geçiler

1636207
Ertir Gadyr Gijesi

Yslam dininde remezanyň 27-nji gijesine gabat gelýän we Gurhanda “müň aýdan has haýyrly” bolandygy beýan edilýän gadyr gijesi ertir bellenilip geçiler.

Gurhanyň ýer ýüzüne inderilmäge başlanan gadyr gijesi “asmanyn gapylarynyň açylan, dogadyr tobalaryň kabul edilýän mübärek gije” hökmünde kabul edilýär.

Kowid-19 pandemiýasy sebäpli görülen çärelere laýyklykda metjitlerdäki köpçülikleýin ybadatlaryň çäklendirilendigi üçin gadyr gijesi öýlerde ybadat we doga-dilegler bilen bellenilip geçiler.Degişli Habarlar