Iki Medeni Ýadygärlik ÝUNESKO-nyň Sanawyna Girizildi

Türkiýäniň ýene-de iki medeni baýlygy ÝUNESKO-nyň Dünýä mirasynyň wagtlaýyn sanawyna girizildi

1631594
Iki Medeni Ýadygärlik ÝUNESKO-nyň Sanawyna Girizildi

Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginden berilen beýannama görä Erzinjan welaýatynyň taryhy Kemaliýe şäheri bilen Mardin welaýatynyň Midýat etrabyndaky giçki Antiki we Ortsa asyr buthanadyr manastyrlary hem Dünýä mirasynyň wagtlaýyn sanawyna goşuldy.

Şeýlelikde Türkiýäniň 2020-nji ýylda 83 bolan sanawdaky medeni baýlygy 85-ä ýetdi.Degişli Habarlar