TRT-niň “Mawera” atly teleserialy Gazagstanda Ýaýlyma Beriler

19-njy aprelde ýaýlyma beriljek teleserial Hoja Ahmet Ýasawynyň durmuşynyň bilinmeýän taraplaryny gürrüň berer.

1622736
TRT-niň “Mawera” atly teleserialy Gazagstanda Ýaýlyma Beriler

 

TRT tarapyndan surata alynan we Hoja Ahmet Ýasawynyň durmuşyny beýan edýän “Mawera” atly teleserial Gazagystanyň milli teleýaýlymy “QAZAQSTAN TW” ýaýlymynda görkeziler.

19-njy aprelde ýaýlyma beriljek teleserial Hoja Ahmet Ýasawynyň durmuşynyň bilinmeýän taraplaryny gürrüň berer.

“Maweranyň” diňe bir Türkiýede däl, Gazagystanda-da ünsleri özünde jemlejekdigi aýdylýar.

Teleserialyň Gazagystanda görkezilmegi hakynda karar Gazagystanyň Maglumatlar we sosial galkynyş ministri Aida Balaýewanyň üstümizdäki aýyň 5-6-sy aralygynda Türkiýä guran iş saparynyň dowamynda TRT-niň baş Müdiri İbrahim Eren bilen geçiren duşuşygynda kabul edildi.

Teleserial TRT tarapyndan täze bir formatda surata alyndy.

“Mawera” sözi, dünýäniň görünmeýän taraplary manysyny aňladýar.Degişli Habarlar