Beragat Gijesinde Etjek Doga Dileriňiz Kabul Bolsun

Şu gije Oraz Aýynyň Buşlukçysy Beragat Gijesi

1609477
Beragat Gijesinde Etjek Doga Dileriňiz Kabul Bolsun

Şu gün Oraz aýynyň buşlukçysy hökmünde kabul edilýän Beragat gijesi

Beragat gijesi, yslam ynanjyna görä, günälärden saplanma gijesidir.

Şu mukaddes gijede musulmanlar toba edip günäleriniň bagyşlanmagyny islär.Degişli Habarlar