“Işe Türkçeden Başlanmaly”

Prezident Erdogan Medeniýet we syýahatçylyk ministrliginiň 2019-2020-nji ýylyň Ýörite baýrak gowşurlyş dabarasyna gatnaşdy

1568114
“Işe Türkçeden Başlanmaly”

Dabarada söz sözlän Prezident R.T.Erdogan: “Eger biziň milletimiziň medeniýet gowgasy bar bolsa, ilkinji nobatda türkçeden başlanmaly” diýdi.

“Diline eýe çykmaýan, dili baýlaşdyrmaýan milletler kökleri guran agaçlar ýaly ösen ýelleriň öňünde ýykylmaga mejburdyr” diýen Erdogan: “Ençeme meseleleriň özeninde dil bar. Dilimize ünsli çemeleşmän, başga meseleleri çözüp bilmeris” diýd.

Erdogan: “Eger biziň milletimiziň medeniýet gowgasy bar bolsa, ilkinji nobatda türkçeden başlanmaly” diýdi.Degişli Habarlar