Fenerbahçeli Janköýerler Tarapyndan Sabyrsyzlyk Bilen Garaşylýan Mesut Özil Stambula Geldi

Mesut Özil Britaniýadan maşgalasy bilen birlikde Stambulageldi

1565444
Fenerbahçeli Janköýerler Tarapyndan Sabyrsyzlyk Bilen Garaşylýan Mesut Özil Stambula Geldi

 

Asly türk nemes futbolçy ýörite uçar bilen Atatürk howa menziline geldi.

Britaniýadan maşgalasy bilen birlikde Stambula gelen Mesut Özili Fenerbahçe klubynyň ýolbaşçylary garşylandy.

Fenerbahçe kluby Mesut Öziliň komanda alynmagy üçin gepleşikleriň başlandygyny mälim edipdi.

Mesut Özil mesele hakynda beren beýannamasynda “Diýseň tolgunýaryn. Sebäbi men hemişe Fenerbahçeli boldym. Diňe Fenerbahçäniň däl eýsem meniň hem arzuwlarym hasyl bolýar. Hemmämiz üçin düşümli bolsun” diýdi.Degişli Habarlar