Çal Gowagy Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekýär

050 metr belentlikdäki gowak, taryhy galasy bilen görenleri özüne bendi edýär

1546003
Çal Gowagy Syýahatçylaryň Ünsüni Özüne Çekýär

Trabzonda ýerleşýän çaýlary, şaglawuklary we köljagazlary bilen ýakyndan tanalýan “ýer astyndaky gizlin jennet” hökmünde häsiýetlendirlen Çal gowagyna üstümizdäki ýylyň 11 aýlyk döwründe 182 müň 511 baryp gördi.

Dünýäniň iň uzyn ikinji gowagy hökmünde kabul edilýän we “ýer astyndaky gizlin jennet” hökmünde häsiýetlendirlen Çal gowagy, ýylyň 4 paslynda syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär.

Daşary ýurtly syýahatçylaryň hem ünsüni özüne çekýan 1050 metr belentlikdäki gowak, taryhy galasy bilen görenleri özüne bendi edýär.

Çal gowagy tebigy gözellikleri bilen birlikde ýerli tagamlary bilen hem ünsleri özüne çekmäge dowam edýär.

 

 Degişli Habarlar