Garabagda Baýram Bar” Konserdi

Konsert ertir Türkiýe wagty bilen 19:45-de TRT Müzük kanalynda ýaýlyma berler

1530642
Garabagda Baýram Bar” Konserdi

 

Azerbaýjanyň goşunlarynyň Daglyk Garabagda Ermenistana garşy gazanan ýeňişine bagyşlanyp, Türkiýäniň Radio-telewideniýe guramasy TRT-niň Müzük kanalynda “Garabagda Baýram Bar” atly konsert programmasy geçirler.

TRT-niň Müzük kanalynda geçiriljek “Garabagda Baýram Bar” atly konsertde Azerbaýjanyň gahrymanlyk aýdymlary we milli tanslary ýerine ýetirler.

Konsertde Jawit Tebrizli, Arzu Kurbani, Imran Koç we Senem Akdemir ýaly aýdymçylar çykyş eder.

Konsert ertir Türkiýe wagty bilen 19:45-de TRT Müzük kanalynda ýaýlyma berler.Degişli Habarlar