Kahramanmaraşly ussalaryň öndürýän mis gap-gaçlary ünsleri özüne çekýär

Kahramanmaraşly ussalaryň öndürýän mis gap-gaçlary Ýakyn Gündogar we Balkan ýurtlarynyň başda durmagynda Eýrana we ABŞ-na eksport edilýär

1467702
Kahramanmaraşly ussalaryň öndürýän mis gap-gaçlary ünsleri özüne çekýär

Adaty el hünärleri sungadyndan biri bolan we bir asyrdan gowrak wagt bäri dowam etdirilýän Kahramanmaşardaky misçilik “kakma” usuly bilen ünsleri özüne çekýär.

Mis ussalarynyň eliniň zähmedi we gözüniň nury bilen ýeke-ýekeden öndürlen şol gap-gaçlar ýurduň içinde hem-de daşary ýurtlarda ünsleri özüne çekýär.

Pudakda arman ýadaman zähmet çekýän mis ussalarynyň öndüren gap-gaçlary ünslülik bilen bezelip ýurduň içinde satuwa çykarylýar we daşary ýurtlara eksport edilýär.Degişli Habarlar