Kanoelar bilen aýlaglara gezelenç ediň

Kanoeleriň ilkinji tekeriň oýlanyp tapylmagyndan müňlerçe ýyl ozal hem bardygyny bilýärdiňizmi?

1466746
Kanoelar bilen aýlaglara gezelenç ediň

Kanoeler bilen syýahat etmegiň edil haçan başlandygyny hiç kim bilmeýär.

Emma kanoeleriň b.e. öň 5000-nji ýyllardan başlap transport serişdesi hökmünde ulanylýandygy çak edilýär.

Häzirki günde Türkiýäniň kenarýaka ýaşaýyş ýerleriniň ählisinde kanoelaryň kireýine alyp bilersiňiz.

Günüňizi gara ýollary bilen baryp bolmajak aýlaglary we kenarlary görüp geçirip bilersiňiz. 
 


Etiketkalar: #aýlag , #kanoe

Degişli Habarlar