Antalýada 1700 ýyllyk zenan heýkeli tapyldy

Gadymy Perge şäherinde tapylan zenan heýkel Antalýa muzeýinde sergilener

1462891
Antalýada 1700 ýyllyk zenan heýkeli tapyldy

Antalýanyň Aksu etrabyndaky gadymy Perge şäherinde 1700 ýyllyk zenan heýkeli tapyldy. 

Gadymy Perge şäherindäki gazuw-agtaryş işlerinde, ellinistik minaralaryň öňünde 2020-nji ýylyň ilkinji heýkeli tapyldy. 

B.e. soňky 3-nji asyra degişli egin-eşikli zenan heýkeli, geçiriljek deslapky işlerden soň, Antalýa muzeýine ugradylar. 

Gadymy Perge şäherinde tapylan zenan heýkel Antalýa muzeýinde sergilener. Degişli Habarlar