“Türkiýe syýahatçylar üçin degişli çäreleri görüpdir. Ben hem şol çäreleri ýerinde gördüm”

3. Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitro Kubela, “Türkiýe syýahatçylar üçin degişli çäreleri görüpdir. Ben hem şol çäreleri ýerinde gördüm” diýdi.

1448712
“Türkiýe syýahatçylar üçin degişli çäreleri görüpdir. Ben hem şol çäreleri ýerinde gördüm”

 

Täze görnüş koronawirus epidemiýasyna garşy göreşde kadalaşma etabynda şähere gelen ilkinji myhman ministr bolan Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitro Kubela, Antalýanyň Serik etrabynyň Belek syýahatçylyk merkezinde ýerleşýän myhmanhanada, Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu bilen geçiren Türkiýe-Ukraina bilelikdäki strategik meýilleşdiriş toparynyň 8-nji maslahatyndan soň metbugata beýanat berdi.

“Ukrainaly syýahatçylar Türkiýä gelmäge başlady we munda Türkiýäniň Kovid-19-a garşy gören çäreleriniň täsiri barmy” diýen soraga jogap beren ministr Kubela, “Türkiýe syýahatçylar üçin degişli çäreleri görüpdir. Ben hem şol çäreleri ýerinde gördüm” diýdi.

Iki ýurduň arasyndaky söwda gatnaşyklarynyň ýokardygyny nygtan Kubela, Ukrainada türk harytlaryny aňsatlyk bilen tapylýandygyny belledi.Degişli Habarlar