Gadyr gijesinde Eýüpsoltan metjidinde dini çäre geçirler

Gadyr gijesi, Oraz aýynyň 27-si gijesi bellenilip geçilýär

1418774
Gadyr gijesinde  Eýüpsoltan metjidinde dini çäre geçirler

Gadyr gijesinde Stambulda Eýüpsoltan metjidinde dini çäre geçirler

Welaýat häkimi Ali Ýerlikaýa, mesele hakynda beren beýanatynda “Gadyr gijämizi, Eýüpsoltan hazretleriniň huzurynda belläp geçiris. Ahmet Özhan, Dursun Ali Erzinjanly we Iskender Pala hojalarymyz siziň bilen birlikde bolar. 19-njy maý gijesi Türkiýe wagty bilen sagat 23.00-da başlajak çäre radio we telewideniýe arkaly ýaýlyma berler” diýdi.

Gurhanyň Hezreti Muhammede inderilmäge başlan we müň aýdan  has haýyrly bolan Gadyr gijesi, Oraz aýynyň 27-si gijesi bellenilip geçilýär.

 


Etiketkalar: #metjit , #Gurhan , #Gadyr gijesi

Degişli Habarlar