THÝ daşary ýurt uçar saparlarynyň aglabasyny togtatdy

Türk howa ýollary kärhanasy, dünýäniň 5 nokadyndan daşary beýleki ähli daşary ýurt uçar saparlaryny togtatdy

1382853
THÝ daşary ýurt uçar saparlarynyň aglabasyny togtatdy

Täze görnüş koronawirus (Kovid-19) epidemiýasyna garşy dünýä derejesinde görülýän çäreler her gün has hem artdyrylýar.

Türkiýede görülýän çäreleriň çäginde, dünýäniň jemi 68 ýurdyna uçuş çäklendirmesi girizildi. 

Türk howa ýollar kärhanasy 27-nji martdan başlap Nýu-Ýork, Waşington, Gonkong, Addis Abeba we Moskwa uçar saparlaryndan daşary ähli daşary ýurt uçar saparlaryny bes etmek barada karar kabul etdi. Degişli Habarlar