Adyýamanda Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeri tapyldy

Türkiýäniň Adyýaman welaýatynda Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeri tapyldy

1334504
Adyýamanda Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeri tapyldy

Adyýamanyň Kahta etrabynda Rim döwründen galandygy çaklanylýan ýaşaýyş ýeriniň tapylandygy aýan edildi.

Etrabyň Narinje etrapçasynyň Bagbaşy obasynda daglyk ýerde Rim döwründen galan ýaşaýyş ýeriniň bardygy anyklandy.Degişli Habarlar