Kappadokiýa 10 aýda 3 million 292 müň 109 syýahatçy geldi

Kappadokiýa gaýa öýleri, jülgeleri, ýerasty şäherleri, taryhy manastyrlary, gowak myhmanhanalary we ýyly şary bilen ünsleri özüne çekýär

Kappadokiýa 10 aýda 3 million 292 müň 109 syýahatçy geldi

 

Türkiýäniň esasy syýahatçylyk merkezlerinden biri bolan Kappadokiýa ýanwar-oktýabr aýlaryny öz içine alýan döwürde 3 million 292 müň 109 syýahatçy geldi

Geçen ýyl 2 million 949 müň 542 syýahatçyny myhman alan Kappadokiýa gelen syýahatçylaryň sany üstümizdäki ýylyň 10 aýlyk döwürnde 3 million 292 müň 109 syýahatça ýetdi we uly rekord goýuldy

Kappadokiýa peri tüýnükleri, gaýa öýleri, jülgeleri, ýerasty şäherleri, taryhy manastyrlary, gowak myhmanhanalary we ýyly şary bilen ünsleri özüne çekýär

 

 Degişli Habarlar