Germaniýada türk aýdymçysy Haluk Lewentiň konsertine uly gyzyklanma bildirildi

Germaniýanyň Kýoln şäherinde çykyş eden Haluk Lewentiň konsertine gyzyklanma uly boldy

Germaniýada türk aýdymçysy Haluk Lewentiň konsertine uly gyzyklanma bildirildi

Karlswerk Wiktoria zalynda konsert berip çykyş eden Haluk Lewent, halanýan aýdymlaryny muşdaklary bilen bilelikde ýerine ýetirdi.

Wagtal-wagtal sahnadan aşak düşüp aýdymlaryny muşdaklary bilen bilelikde ýerine ýetiren Haluk Lewent, takmynan 2 sagat dowam eden konserti bilen gelenleri haýran galdyrdy.Degişli Habarlar