“Rus syýahatçylaryň tomusky merkezi ýene-de Türkiýe”

5 aýda Türkiýä gelen rus syýahatçylarynyň sany 1,3 milliona golaýlady

“Rus syýahatçylaryň tomusky merkezi ýene-de Türkiýe”

 “Rus syýahatçylaryň tomusky merkezi ýene-de Türkiýe”

 Rus syýahatçylary dynç alyşlaryny ýene-de Türkiýede geçirmegi saýlap aldy

Üstümizdäki ýylyň 5 aýynda Türkiýä gelen rus syýahatçylarynyň sany 1,3 milliona golaýlady

Resmiler üstümizdäki ýylyň dowamynda 6 milliondan gowrak rus syýahatçysynyň gelmegine garaşylýandygyny beýan etdiDegişli Habarlar