Müňlerçe adam geldi! Äpet gämiler ýanaşdy

4 kruiz gämisinden 4,800 syýahatçy bilen 2,370 adamdan ybarat ekipaž Kuşadasyna geldi

Müňlerçe adam geldi! Äpet gämiler ýanaşdy

 

 Müňlerçe adam geldi! Äpet gämiler ýanaşdy

Aýdyn welaýatynyň Kuşadasy etrabyna labyryny taşlan 4 kruiz gämisinden 4,800 syýahatçy bilen 2,370 adamdan ybarat ekipaž şähere geldi

Gämilerden düşen esasy bölegi Amerikaly ýolagçylardan käbirleri awtobuslar bilen Efes we Bibi Merýem buthanasy ýaly ýerlere gezelenç etdi

 Degişli Habarlar