Lukmançylygyň abraýly sylagy Politzer baýragyny Emre Ojak aldy

Lukmançylygyň abraýly sylagy bolan Politzer baýragyny Dr. Emre Ojak aldy

Lukmançylygyň abraýly sylagy Politzer baýragyny Emre Ojak aldy

Eşidiş ukybyny ýitirmek we gulak çyňlamak ýaly gulak näsazlyklary başda bolmak bilen ülňüleri kesgitleýän bir gurama bolan Politzer jemgyýeti, dünýä derejesinde gulak keselleri derňewleri taýdan iň abraýly sylag bolan Politzer baýragyny şu ýyl Ankara uniwersitetiniň Gulak, burun we bogaz we Kelle çanak boýun hirurgiýasy bölüminden Dr Emre Ojaka berdi.

Emre Ojak “Içerki gulaga nanobölekler ýoly bilen derman ibermek” atly işi bilen sylaga laýyk görüldi.


Etiketkalar: sylag , baýrak

Degişli Habarlar