Türkiýe kitap we medeniýet sergisi ertir dabaraly ýagdaýda açylar

31-nji maýa çenli dowam etjek sergä günde 10 müň adamyň gelip görmegine garaşylýar

Türkiýe kitap we medeniýet sergisi ertir dabaraly ýagdaýda açylar

Türkiýäniň Diýanat gaznasy tarapyndan şu ýyl 38-njisi geçiriljek Türkiýe kitap we medeniýet sergisi üçin Soltanahmet meýdanynda ähli taýarlyklar tamamlandy.

Soltanahmet meýdanynda geçiriljek sergi ertir dabaraly ýagdaýda açylar.

1981-nji ýyldan bäri 28 ýylyň dowamynda Soltanahmet meýdanynda geçirilýän Türkiýe kitap we medeniýet sergisine 250 neşirýat öýi gatnaşar

31-nji maýa çenli dowam etjek sergä günde 10 müň adamyň gelip görmegine garaşylýar.

 

 


Etiketkalar: medeniýet , sergi , kitap

Degişli Habarlar