Suwsuz ekine mümkinçilik beren ylmy açyş

Ulgama daşary ýurtlardan hem uly talap bar

1197614
Suwsuz ekine mümkinçilik beren ylmy açyş

Konýa welaýatynda suwsyzlyk meselesine çözgüt tapmak maksady bilen 3 egindeş, miwe we gök önüm pudagynda suwsyz ekine mümkinçilik berjek "Ekobox" ulgamyny oýlap tapdy.

Agaçlaryň we gök önümleriň ömri boýunça diňe 16 litr suw ulanyp ýetişmegini we köküniň topragyň aşagyndaky suw çeşmesine ýetmegini üpjün etjek ulgam, çöl, daşlyk we gurak ýerlerde hem miwe we gök önüm ýetişdirilmegini üpjün eder.

Ulgama daşary ýurtlardan hem uly talap bar.


Etiketkalar: #agaç , #gök-önüm , #suw

Degişli Habarlar