Bor elemendiniň ýene-de bir peýdasy ýüze çykaryldy

Mugallymlar bor elemendiň düzümindäki minerallar bilen adamyň bedenindäki peýdasyny artdyrmagy başardylar.

Bor elemendiniň ýene-de bir peýdasy ýüze çykaryldy

Afýon Kojatepe uniwersitetiniň Weterinariýa fakultediniň mugallymy Dos. Dr, Mustafa Kabu bilen Dos. Dr. Rejep Karanyň, bor goşulan azyk önümler bilen baglanşykly geçiren 5 ýyllyk ylmy-derňewleriniň netijesinde süýt, peýnir, ýogurt, gaýmak,şöhlat ýaly et we süýt önümleriniň ulanylyş möhledini 20 göterim artdyrdylar.

Mugallymlar bor elemendiň düzümindäki minerallar bilen adamyň bedenindäki peýdasyny artdyrmagy başardylar.


Etiketkalar: azyk , mineral , element , bor

Degişli Habarlar