“Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasy

Maksat asudalyk
nyşana terror

Hytaýlylaryň Göbeklidepä bolan gyzyklanmasy artýar

Welaýatyň Medeniýet we syýahatçylyk müdüri Aýdyn Aslan, häzirki wagtda Hytaýyň iň uly telewideniýe kanalynyň taryhy ýeriň wideosyny alýandygyny habar berdi

Hytaýlylaryň Göbeklidepä bolan gyzyklanmasy artýar

Şanlyurfa welaýatynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni miras sanawynda bolan Göbeklidepe bilen bagly geçirilen tanyşdyrylyş çäreleriniň saýasynda hytaýlylaryň gyzyklanmas örän artdy.

Welaýatyň Medeniýet we syýahatçylyk müdüri Aýdyn Aslan, häzirki wagtda Hytaýyň iň uly telewideniýe kanalynyň taryhy ýeriň wideosyny alýandygyny habar berdi.

Aýdyn Aslan, Prezident Rejep Taýýip Erdogan tarapyndan 2019-njy ýylyň Göbeklidepe ýyly hökmünde yglan edilmeginden soň, hem ýurdyň öz içindäki hem-de daşary ýyrtlardaky guramadyr-edaralaryň taryhy ýeriň tanyşdyrylmagy üçin goldaw bermäge başlandygyny mälim etdi.Degişli Habarlar