Zeugmanyň we Göbeklidepäniň şekilleri şaý-seplerde ulanylar

İnstitutyň zergärlik ussahanasynda Zeugma mozaikalaryndan we Göbeklidepedäki daşlaryň üstündäki şekillerden ylham alynyp döredilen kolleksiýadaky şaý-sepler zenanlary bezär

Zeugmanyň we Göbeklidepäniň şekilleri şaý-seplerde ulanylar

Türkiýäniň ileri tutulýan syýahatçylyk ýerlerinden Gaziantepdäki gadymy Zeugma şäheriniň taryhyň başlangyç nokady atlandyrylýan Şanlyurfadaky Göbeklidepäniň şekilleriniň Gaziantebiň Kämilleşdiriş institutynda şaý-seplere işlenýär.

İnstitutyň zergärlik ussahanasynda Zeugma mozaikalaryndan we Göbeklidepedäki daşlaryň üstündäki şekillerden ylham alynyp döredilen kolleksiýadaky şaý-sepler zenanlary bezär.


Etiketkalar: şaý-sep , Göbeklidepe , Zeugma

Degişli Habarlar