Harmankaýa şaglawugy adrenalin entuziastlaryna garaşýar

Şaglawuk 2 ýyl ozal tebigaty söýjüleriň ýörişiniň dowamynda ýüze çykaryldy

Harmankaýa şaglawugy adrenalin entuziastlaryna garaşýar

Düzje welaýatynyň Jumaýeri etrabynda tebigaty söýüjiler tarapyndan kesgitlenen we syýahatçylyga açylan Harmankaýa şaglawugyna 600 metrlik asmaýoly açylar.

2 ýyl ozal tebigaty söýjüleriň ýörişiniň dowamynda ýüze çykarylan şaglawugyň Düzje welaýat Medeniýet we syýahatçylyk müdirligi tarapyndan syýahatçylyga açyldy.


Etiketkalar: Düzje , şaglawuk

Degişli Habarlar