100 million syýahatçy üçin medeni turizm

Türkiýe Syýahatçylyk pudagy boýunça medeni göçüme taýýarlanýar

100 million syýahatçy üçin medeni turizm

Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi Anadolynyň medeniýetlerini we gymmatlyklaryny daşary ýurtlarda geçiriljek çärelerde tanyşdyrar.

Türkiýäniň şol çäreler we şol göçümler bilen dynç almaga geljek adamlaryň sanyny uzak möhletde 100 million syýahatça ýetirmegi meýilleşdirýär.

Ministrlik şol maksat bilen Türkiýäniň medeni gymmatlyklaryny orta çykarar.

Her welaýatyň medeni gymmatlyklary öň hatara çykarylar.

Gizlin galan medeni barlyklar syýahatçylar bilen tanyşdyrylar.


Etiketkalar: syýahatçylyk

Degişli Habarlar