Žan Klod Wan Damm Türkiýe barada öwgüli sözler aýtdy

Boýewik filmleriniň meşhur aktýory Žan Klod Wan Damm Türkiýäni öwdi

Žan Klod Wan Damm Türkiýe barada öwgüli sözler aýtdy

Sylag berilşik dabaralaryň birine emin agza bolmak üçin Antalýa çagyrylan Žan Klod Wan Damm Türkiýe baradaky pikirlerini paýlaşdy.

“Türkleri açykgöwünli we mähirli görýärin” diýen Žan Klod Wan Damm türk naharlary barada bolsa: “Ajaýyp! Bu ýerde maňa örän gowy naharlary hödür etdiler welin, haýsynyň tarypyny ýetirmek islesem az bolar. Esasan hem tas kebabyny haladym” diýdi.

Žan Klod Wan Damm öňümizdäki ýyllarda tekstil işine girmegi pikir edýändigini mälim etdi.Degişli Habarlar