Artykly hammamy täze ýere göçürildi

Batman welaýatynyň Hasankeýf etrabynda ýerleşýän 1 müň 500 tonna agyrylygyndaky Artykly hammamy Hasankeýf Täze medeniýet seýilgähine göçürildi

1026772
Artykly hammamy täze ýere göçürildi

Batman welaýatynyň gubernatory Ahmet Deniz Ylysuw suw howdany we gidroelektrik desgasynyň çäginde eseriň täze ýere göçürilmek işleriniň bütin dünýä nusga bolandygyny belledi. 

Ahmet Deniz taryhy eserleriň suw howdanyndan çykarylmagynyň şol bir wagtda Türkiýä Respublikasynyň beýikliginiň hem görkezijisi bolandygyna ünsleri çekdi. 

Ahmet Deniz: "Bu eserler bilen birlikde ýene-de 6 eser göçüriler. Hasankeýf taryhy ähmiýetini gorar, Täze Hasankeýf syýahatçylygyň merkezi bolar" diýdi. 

Çöçürilme işleri 6 sagat 40 minut dowam etdi. 

 


Etiketkalar: #hammam , #Batman , #Hasankeýf

Degişli Habarlar