Moskwada Türkiýe Festiwaly geçiriler

Russiýanyň paýtagty Moskwada geçiriljek Türkiýe Festiwalynyň taýarlyk işleri başlandy

Moskwada Türkiýe Festiwaly geçiriler

Türkiýäniň Myhmanhanalar Federasiýasynyň başlygy Osman Aýyk Russiýanyň paýtagty Moskwada geçiriljek Türkiýe festiwalynyň taýarlyk işleriniň başlanandygyny, 2017-nji ýylda ilkinji gezek geçirilen festiwala 153 müň adamyň gelip görendigini habar berdi. 

Türkiýe Festiwalynyň 2-njisiniň Moskwadaky Krasnaýa Presnýa parkynda 10-12-nji awgust aralygynda geçiriljekdigini aýdan Osman Aýyk festiwala rekord derejede myhmanyň gelmegine garaşýandyklaryny beýan etdi. 

 


Etiketkalar: Moskwa , Russiýa , festiwal

Degişli Habarlar