Meşhur boksçy Muhammed Ali hatyralanýar

Muhammed Ali 2016-njy ýylyň 3-nji iýunynda bejergi alýan hassahanasynda ýogaldy

Meşhur boksçy Muhammed Ali hatyralanýar

Sport dünýäsinde ähli wagtlaryň iň ulusy hökmünde ýatlanýan we 2016-njy ýylda 74 ýaşynda ýogalan meşhur boksçy we rasizme garşy göreşen ady belli musulman aktiwist  Muhammed Ali ýogalan gününiň 2-nji ýylynda dürli-dürli çäreler bilen hatyralanýar. 

Meşhur boksçy Muhammed Aliniň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp başda jaýlanan ýeri bolan Kentukki ştatynyň Luiswill şäheri bolmak bilen ABŞ-niň ençeme şäherinde çäreler geçirildi. 

Muhammed Ali 2016-njy ýylyň 3-nji iýunynda bejergi alýan hassahanasynda ýogalan mahaly diňe sport dünýäsiniň däl, eýsem bütin halky ýasa bogupdy. 

 Degişli Habarlar