Bilimiň merkezi Stambul bolar

Türkiýe Yslam dünýäsiniň merkezi ýagdaýyna öwrüler

Bilimiň merkezi Stambul bolar

Stambulda guruljak we arap-türk-iňlis dillerinde bilim berjek Halkara Yslam uniwersitedi musulman dünýäsiniň meselelerine çözgüt tapmak üçin işe girişer.

Halkara Yslam uniwersitediniň dini garalaýan guramalara garşy hem global derejede göreşjekdigi mälim edildi.

2015-nji ýyldan bäri gurulmagy gün tertibinde bolan Halkara Yslam uniwersitedi talamasy üçin taýarlyklary gysga wagtyň içinde tamamlanar.

Uniwersitediň 2019-2020-nji okuw ýylynda hyzmat bermäge başlamagyna garaşylýar.Degişli Habarlar