Bozdag lyža merkezi açyldy

Bozdag lyža merkeziniň Pamukkale ýaly gelim-gidimli ýere öwürilmegine garaşylýar

Bozdag lyža merkezi açyldy

Denizli welaýatynyň Tawas etrabynda ýerleşýän Bozdag lyža merkezi düýn dabaraly ýagdaýda hyzmata açyldy.
Denizli şäher häkimligi tarapyndan gurulan Lyža merkezine ilkinji gün ýüzlerçe adam geldi.
Bozdagdaky myhmanhanalar hem üstümizdäki ýylyň ýylyň ahyryna çenli gurulyp gutarylar.
Bozdag lyža merkezi Pamukkale dynç alyş merkezi ýaly syýahatçylyk pudagyna öz goşandyny goşar.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar