Türk-Polýak gatnaşyklarynyň 600-nji ýyly

Türkiýe bilen Polşanyn arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 600 ýyllygy bellenilip geçilýär

201790
Türk-Polýak gatnaşyklarynyň 600-nji ýyly

Şanly sene mynasybetli Stambulda açylan sergi 600 ýyl ozal başlan Türkiýe-Polşa gatnaşyklaryny şöhlelendirýär.
Osmanly we polýak dillerindäki resminamalardan ybarat bolan sergi “Ýoldaky ilçi” atlandyrylýar.
Sergi bilen şol bir ady göterýän kitabyň neşiri hem dowam edýär.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar