“Mutanjana” nahary

Köşküň tagamlary 06

“Mutanjana” nahary

 

         Bu nahar üçin gerek bolan önümler:

1 kg. dogralan guzy eti

300 gram ownuk soğan

3 nahar çemçesi mesge

1 nahar çemçesi un

2 käse suw

Duz

1 datly çemçesi sumah

Bir gysym zenjebil

1 nahar çemçesi bal

4 sany kakadylan injir

50 gr. gabygy artylan badam

50 gr. gara kişmiş

                   Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmezden ozal sizi gysga Kappadokiýa gezelenjine çykarmakçy


Etiketkalar: tagam , nahar , köşk

Degişli Habarlar