8-nci Mart Halkara aýal-gyzlar güni

Şu gün Halkara aýal-gyzlar gününi belläp geçýäris

8-nci Mart Halkara aýal-gyzlar güni

8-nci Mart Halkara aýal-gyzlar güni

 

Şu gün Halkara aýal-gyzlar gününi belläp geçýäris.

Dünýäniň çar tarapynda cynsy alalama sezewar bolan, basyşa we hücümlere sezewar bolýan zenanlar bar.

Her gün habar beriş serişdelerinde zenanlaryň hücüme sezewar bolandygy, urlandygy ýa-da öldürilendigi baradaky habarlara gabat gelinýär.

Erkek ilat fiziki we medeni üstünligini Zenanlara erbet daramagyň sebäbi hökmünde ulanýar.

Zenanlaryň ynsan hökmünde laýyk bolan sylag-hormatdan peýdalanmagy üçin erkeklere uly cogapkärçilik düşýär.

Iň bolmanda ýylyň birce gününde olaryň biziň bolan ähmiýetini ýatlap geçmek ýerlikli bolar.  


Etiketkalar: hormat , sylag , zenan

Degişli Habarlar