Floridada Adatdan Daşary Ýagdaý Dolanşygy Yglan Edildi

Ýagyş we sil, ştatdaky käbir ýollara we howa menzillerine uly zeper ýetirdi.

2152531
Floridada Adatdan Daşary Ýagdaý Dolanşygy Yglan Edildi

ABŞ-nyň Florida ştatynda sil sebäpli adatdan daşary ýagdaý dolanşygy yglan edildi.

Ýagyş we sil, ştatdaky käbir ýollara we howa menzillerine uly zeper ýetirdi.

Ýaramaz howa şertleriniň dowam etmegine garaşylýandygy sebäpli ştatda adatdan daşary ýagdaý dolanşygy yglan edilip, degişli çäreler görüldi.

Günorta Florida ştatynda sil gündelik durmuşa ýaramaz täsirini ýetirýär.

Floridada aşa köp ýagýan ýagyşlaryň ýene-de birnäçe gün dowam etmegine garaşylýar.

 Degişli Habarlar