ABŞ-nyň Goranmak ministri Ukrainada saparda bolýar

ABŞ-nyň Goranmak ministri Lloýd Jeýms Ostin resmi sapar bilen Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäherine bardy

2066471
ABŞ-nyň Goranmak ministri Ukrainada saparda bolýar

ABŞ-nyň Goranmak ministri Lloýd Jeýms Ostin sosial media hasabyndan Kiýewiň otly duralgasynda düşen suratyny paýlaşdy. 

Ukrainanyň hökümeti bilen duşuşyk geçirmek maksady bilen Kiýewe barandygyny aýdan ABŞ-nyň Goranmak ministri Lloýd Jeýms Ostin: "Şu gün bu ýere möhüm ýüzlenme bermek üçin geldim: ABŞ rus agressiýasyna garşy azatlyk ugrundaky göreşinde hem şu wagt hem-de geljekde Ukrainanyň ýanyndadygyny durmaga dowam eder" diýip habar berdi. 

Rus goşuny 2022-nji ýylyň 24-nji fewralynda Ukraina garşy uruş başladypdy. 


Etiketkalar: #ABŞ , #Ukraina , #Lloýd Ostin

Degişli Habarlar