Boko Haramyň Guran Hüjüminde 10 Adam Ýogaldy

Boko Haramyň agzalary, Borno welaýatynyň Mafa etrapçada daýhanlara hüjüm etdi.

2041982
Boko Haramyň Guran Hüjüminde 10 Adam Ýogaldy

Nigeriýanyň demirgazyk gündogarynda, terror guramasy Boko Haram tarapyndan guralan hüjümde 10 adam ýogaldy.

“Punç” gazetiniň berýän habaryna görä, terror guramasy Boko Haramyň agzalary, Borno welaýatynyň Mafa etrapçada daýhanlara hüjüm etdi.

Hüjümde 10 adam ýogaldy, 9 adam zamun alyndy.

Nigeriýada 2000-njy ýyllaryň başyndan bäri iş alyp barýan Boko Haramyň 2009-njy ýyldan bäri guraýan hüjümlerinde on müňlerçe adam ýogaldy.

Gurama, 2015-nji ýyldan bäri ýurduň serhet goňşulary Kamerunda, Çatda we Nigerde hem hüjümler guraýar.Degişli Habarlar