Russiýa Bilen Gatnaşyklary Güýçlendirmek Üçin Başlangyçlar Edilmeli

Demirgazyk Koreýanyň Lideri Kim Çen In Russiýa bilen gatnaşyklara hasam güýçlendirmek üçin başlangyçlaryň edilmelidigini aýtdy.

2040969
Russiýa Bilen Gatnaşyklary Güýçlendirmek Üçin Başlangyçlar Edilmeli

Demirgazyk Koreýanyň Merkezi habalar gullugynyň (KJNA) habar bermegine görä Koreýanyň Zähmetkeşler partiýasynyň politbýurosynyň 16-njy maslahaty 20-nji sentýabrda Çeniň gatnaşmagynda geçirildi.

Maslahatda Çeniň Russiýa guran resmi saparynyň netijeleri boýunça resmi habarnama berildi.

Habarnamada Çeniň Putiniň çakylygyna laýyklykda 12-17-nji sentýabr aralygynda Russiýanyň birnäçe sebitine barandygy beýan edilip, soňky saparyň Demirgazyk Koreýa-Russiýa gatnaşyklaryny “täze döwrüň talaplaryna laýyklykda täze strategik derejä göterendigi” nygtaldy.

Şeýle hem saparyň dünýäniň syýasy ýagdaýyna “düýpli özgerlişik” getirendigi nygtalyp, Çeniň Demirgazyk Koreýa-Russiýa gatnaşyklarynyň ösdürşlmegi boýunça uzak möhletli meýilnamalaryna orun berildi.

Çen politbýuronyň maslahatynda Russiýa bilen “gowy goňşuçyyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hasam güýçlendirilmegi, özara gatnaşyklaryň ähli uğurlarda has netijeli ýagdaýa getirilmegi we saparda gazanylan üstünlikleriň berçinleşdirilmegi üçin” başlangyçlaryn edilmelidigini nygtady.Degişli Habarlar