PKK/ÝPG-e agza terrorçylar Afrin sebitine hüjüm guradylar

PKK/ÝPG agza terrorçylar Russiýanyň howadan goldaw bermegi netijesinde 2016-njy ýylyň fewral aýynda Tel Ryfaty we onuň töweregindäki käbir ilatly ýerleri basyp alypdy

2022624
PKK/ÝPG-e agza terrorçylar Afrin sebitine hüjüm guradylar

Siriýanyň Halap welaýatynyň Tel Ryfat etrabyndaky basyp alyşlygyny dowam etdirýän ekstremist terror guramasy PKK-ÝPG-e agza terrorçylaryň, Afrinde öýlerinden mahrum bolan adamlaryň sygynan briket öýlere guralan raketaly hüjümlerde asuda ilatdan 6 adam ýaralandy. 

Türkiye serhedine 18 km alysdaky Siriýanyň Tel Ryfat etrabyny eýýäm 6 ýyl bäri gözegçiliginde saklaýan PKK/ÝPG asuda ilatly ýerleri nyşana almaga dowam edýär. 

Tel Ryfatdaky terrorçylar, harby oppozisionerleriň gözegçiligindäki Afriniň Terende obasynda öýlerinden mahrum bolan adamlaryň sygynan briket öýlere 2 aýry raketa bilen hüjüm guradylar. 

Raýat goranyş çeşmelerinden alynan maglumata görä, guralan hüjümde asuda ilatdan 3-si çaga, jemi 6 adam ýaralandy. 

PKK/ÝPG agza terrorçylar Russiýanyň howadan goldaw bermegi netijesinde 2016-njy ýylyň fewral aýynda Tel Ryfaty we onuň töweregindäki käbir ilatly ýerleri basyp alypdy. 


Etiketkalar: #PKK , #hüjüm , #ÝPG , #Afrin , #Tel Ryfat

Degişli Habarlar