Ýaponiýada Hytaýyň 4 raýaty tussag edildi

Ýaponiýada bikanun stimulýator madda söwdasyny edendigi şübhelenilýän Hytaýyň 4 raýaty tussag edildi

1997003
Ýaponiýada Hytaýyň 4 raýaty tussag edildi

Resmi Kýodo habarlar agentliginiň Içeri işler edarasyna esaslanyp beren habaryna görä, Tokio portyna baran ýük gämisinde barlag işleri geçirildi. 

Tokionyň Gümrük gullugynyň resmileri barlag geçirilen ýük gämisindäki 7 aýry konteýnerde takmynan 700 kg bikanun stimulýator maddasyny ele saldy. 

Şonuň esasynda operasiýa başladan Içeri işler edarasy Ýokohama we Kawasaki sebitlerinde bikanun stimulýator madda söwdasyny edýändigi şübhelenilýän Hytaýyň 4 raýatyny tussag etdi. 

Ele salynan maddalaryň BAE-den çykandygy aýan edildi. Degişli Habarlar