Makron fransuz-türk gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär

Fransiýa Türkiye bilen gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär

1994341
Makron fransuz-türk gatnaşyklaryny ösdürmek isleýär

Fransiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat geňeşçisi Anna-Kler Ležandr Prezident Emmanuel Makronyň ýaňadandan Prezident wezipesine saýlanan Rejep Taýýip Erdogana ugradan türk we fransuz dillerindäki gutlag hatynyň Fransiýa bilen Türkiýäniň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek isleýändiginiň subutnamasydygyny beýan etdi. 

Fransiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat geňeşçisi Anna-Kler Ležandr, ministrligiň hepdelik metbugat ýygnagynda metbugat işgärleriniň soraglaryna jogap berdi. 

Türkiyedäki Prezident saýlawynyň 2-nji tapgyrynyň netijesi bilen Türkiye bilen Fransiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň geljeginiň üstünde durup geçen Ležandr, Emmanuel Makronyň Türkiyede geçirilen saýlaw barada beýannama berendigini we Prezident Erdogan bilen telefon arkaly söhbetdeş bolandygyny ýatlatdy. 

Anna-Kler Ležandr Makronyň Erdogany ýaňadandan prezident wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlandygyny we Fransiýa-Türkiye gatnaşyklaryny ösdürmek isleýändigini aýdandygyny habar berdi. 

Anna-Kler Ležandr Erdoganyň we Makronyň ýakyn wagtda duşuşmak barada ylalaşyga gelendiklerini mälim etdi. Degişli Habarlar