Russiýa, Ok we Gurşun Eksportyny Wagtlaýyn Gadagan Etdi

Russiýanyň ok we gurşun eksporty, üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli wagtlaýyn gadagan edildi.

1993510
Russiýa, Ok we Gurşun Eksportyny Wagtlaýyn Gadagan Etdi

Rus hökümeti, ok we gurşun eksportyny wagtlaýyn gadagan etdi.

Russiýanyň Premýer-ministri Mihail Mişustün tarapyndan tassyklanan kararnama görä, ok we gurşun eksporty çäklendirildi.

Kararnama görä, Russiýanyň ok we gurşun eksporty, üstümizdäki ýylyň ahyryna çenli wagtlaýyn gadagan edildi.

Russiýa, Ukraina söweşiniň başlamagyndan bäri ýagny 2022-nji ýylyň 24-nji fewralyndan bäri energetika we tehnalogiýa pudagynyň başda durmagynda käbir enjamlaryn we harytlaryň eksport edilmegini çäklendiripdi.Degişli Habarlar