Ukrainanyň Deňiz Flodyna Degişli Soňky Harby Gämi Hatardan Çykaryldy

“29-njy maýda Ukrainanyň deňiz flodyna degişli “Ýuriý Olifirenko” atly soňky harby gämi, hatardan çykaryldy” diýildi.

1993627
Ukrainanyň Deňiz Flodyna Degişli Soňky Harby Gämi Hatardan Çykaryldy

Russiýanyň Goranmak ministrligi, Ukrainanyň deňiz flodyna degişli soňky harby gämini Odessa portunda hatardan çykarandygyny habar berdi.

Mesele hakynda berlen ýazmaça beýannamada, Rus goşunynyň Ukraina guraýan hüjümleri hakynda maglumat berildi.

Beýannamada, Donesk sebitinde güýçli çaknyşyklaryň dowam edýändigi, rus goşunynyň sebite raketa hüjümini gurandygy we Ukrainanyň harby goşunynyň Doneskde Krasnogorowkadan we İnasinowataýadan yza çekilendigi nygtaldy.

Beýannamada, Donesk, Harkow we Zaporožýe sebitlerinde Ukrainanyň harby goşunyna degişli ýarag ammarynyň hatardan çykarlandygy ýatladyldy.

Beýannamada, rus goşunynyň Ukrainanyň Odessa portuna guran hüjümi hakynda hem maglumat berildi.

Beýannamada “29-njy maýda Ukrainanyň deňiz flodyna degişli “Ýuriý Olifirenko” atly soňky harby gämi, rus howa güýçleriniň Odessa portyna guran hüjüminde hatardan çykaryldy” diýildi.Degişli Habarlar