Putin Bilen Erdogan Ýakynda Duşuşar

Peskow, Prezident Erdogan bilen Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Putiniň ýakynda duşuşjakdygyny aýtdy.

1993565
Putin Bilen Erdogan Ýakynda Duşuşar

Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow, Prezident R. T. Erdogan bilen Russiýanyň döwlet Ýolbaşçysy Wladimir Putiniň ýakynda duşuşjakdygyny aýtdy.

Peskow, paýtagt Moskwada gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlary hakynda beýannama berdi.

Peskow, Erdogan bilen Putynyň ýakyn wagtda duşuşmagynyň meýilleşdirilýändigini ýatlatdy.

“Putin, telefon arkaly Erdogany saýlaw ýeňişi bilen gutlady. Iki lider gysga wagtda duşuşmak isleýändigini beýan etdi” diýen Peskow, duşuşygyň geçirilek wagty we ýerini kesgitlejekdiklerini nygtady.Degişli Habarlar