Ugandada ýeriň süýşmegi netijesinde 5 adam ýogaldy

Uganda döwletinde ýeriň süýşmegi netijesinde ilkinji kesgitlemelere görä 5 adam ýogaldy

1991308
Ugandada ýeriň süýşmegi netijesinde 5 adam ýogaldy

Ugandanyň Gyzyl ýarymaý jemgyýeti tarapyndan berilen ýazmaça beýanatda, ýurduň gündogaryndaky Bulambuli sebitinde ýer süýşgüniniň başdan geçirilendigi habar berildi. 

Düýn gije başdan geçirilen wakada ilkinji kesgitlemelere görä 5 adamyň ýogalandygy bellenen beýanatda, ukyda bolan mahallary ýeriň aşagynda galan 7 adamyň entegem halas edilip bilinmändigi aýan edildi. 

Gözleg we halas ediş işleri dowam edýär. Degişli Habarlar