Russiýa Ýars Materikara Balistiki Raketa Ulgamlary Bilen Türgenleşik Geçirdi

Türgenleşige jemi 3 müňden gowrak esger we 300-e golaý harby enjam gatnaşýar

1966979
Russiýa Ýars Materikara Balistiki Raketa Ulgamlary Bilen Türgenleşik Geçirdi

Russiýa, Nowosibirskde 3 müň hünärmeniň gatnaşmagynda Ýars materikara balistiki raketa ulgamlary bilen türgenleşik geçirdi.

Russiýanyň Goranmak ministrliginden berlen beýannamada “Ýars materikara raketa ulgamlary bilen Nowosibirskde türgenleşik geçirilýär. Türgenleşige jemi 3 müňden gowrak esger we 300-e golaý harby enjam gatnaşýar” diýildi.

Ýars raketalarynyň menzili 11 -12 müň kilometr hökmünde bilinýär.

2010-njy ýylda ilkinji gezek öndürlen raketa ulgamy bilen ilkinji synag 2007-nji ýylda geçirlipdi.Degişli Habarlar