Germaniýanyň beren Leopard tanklarynyň Ukraina barandygy öňe sürüldi

Germaniýanyň hökümediniň 18 sany Leopard esasy söweş tankyny Ukraina berendigi öňe sürüldi

1965849
Germaniýanyň beren Leopard tanklarynyň Ukraina barandygy öňe sürüldi

Spiegel žurnaly geçen hepdäniň ahyrynda tanklaryň Germaniýadan ýola çykyp, Ukraina serhedinde gowşurylandygyny mälim etdi. 

Leopard tanklarynyň köp sanly ýarag we ätiýaçlyk şaýlary bilen birlikde Ukraina gowşurylandygy habar berildi.

Habarda Leopard tanklaryndan daşary şeýle hem 40 sany Marder kysymly sowutly ulagynyň hem söweşiň başdan geçirilýän sebite baryp ýetendigi aýan edildi. 

Germaniýanyň hökümediniň howpsuzlyk aladalary sebäpli ýarag üpjünçiliginiň geçen ýolunyň gizlin ýagdaýda saklanandygy beýan edilen habarda, Germaniýanyň goşunynyň soňky 2 aýda ukrainaly esgerlere tiz bilim programma esasynda tälim berendigi ýatladyldy. 


Etiketkalar: #Germaniýa , #Ukraina , #tank , #Leopard

Degişli Habarlar