Kabulda Daşary Işler Ministrliginiň Golaýynda Guralan Hüjümde 6 Adam Ýogaldy

11-nji ýanwarda Daşary işler ministrliginiň girelgesinde guralan bombaly hüjümde 5 adam ýogalypdy.

1965787
Kabulda Daşary Işler Ministrliginiň Golaýynda Guralan Hüjümde 6 Adam Ýogaldy

Owganystanyň paýtagty Kabulda Daşary işler ministrliginiň golaýynda guralan hüjümde 6 adam ýogaldy.

Kabulyň Içeri işler müdürliginiň metbugat geňeşçisi Halid Zedran, metbugata beren beýannamasynda, hüjümçiniň ministrligiň ýerleşýän köçesiniň girelgesindäki gözegçilik merkezine golaýlaşan mahaly howpsuzlyk güýçleri tarapyndan täsirsiz ýagdaýda getirlendigini we şol pursatlarda bombanyň ýarylandygyny aýtdy.

Hüjümde asuda ilatdan 6 adamyň ýogalandygyny aýdan Zedran, 3-i Talibana agza birnäçe adamyň hem ýaralanandygyny belledy

Kabulyň iň uly saglygy goraýyş merkezlerinden berlen beýannamada, Daşary işler ministrliginiň golaýynda guralan bombaly hüjümde ýogalan 2 adamyň hassahana getirlendigi nygtaldy.

Beýannamada, hüjümde biri çaga 12 adamyň hem ýaralandygy ýatladyldy.

Taliban tarapyndan hüjüm hakynda heniz hiç hili beýannama berilmedi we hüjümiň jogapkärçiligini hem öz üstüne alan bolmady.

11-nji ýanwarda Daşary işler ministrliginiň girelgesinde guralan bombaly hüjümde 5 adam ýogalypdy.

 Degişli Habarlar